Plataformes

Plataformes elevadores

En Mudances Montano disposem de la més moderna tecnologia en elevadors per façana. Aquests elevadors permeten tant la baixada com la pujada dels mobles des del seu pis al camió.

Un dels principals inconvenients quan es realitzen mudances en edificis o cases de diverses plantes, és el trasllat de mobles i objectes grans i pesats.plataformas mudanzas montano

Hi ha ocasions que no hi ha una altra alternativa que treure aquest tipus de mobles per les finestres exteriors, ja que el lloc que es disposa dins de la llar no permet mobilitzar-los dins, impedint treure’ls per la porta principal.

El camió grua *montamuebles és la solució més adequada i pràctica per poder realitzar la mudança d’aquest tipus d’objectes, resultant una solució pràctica i que cuida el que es va a traslladar.plataforma elevadora mudança *barcelona

Fins a fa alguns anys la tasca de mudar mobles era alguna cosa molt treballós i tediós, on per poder realitzar el treball es requeria de diverses persones per carregar, a més d’un sistema de corrioles i cordes resistents.

Hi ha diversos tipus d’elevadors, depenent de l’altura o pes a treballar, es determinarà un o un altre, en altura es pot aconseguir des d’un principal a un *onceavo, i en càrrega des de 100*kgs transportables en una sola elevació a 350kgs.

El procés del servei d’elevador *montamuebles és molt senzill; el vehicle elevador se situarà just sota la zona on s’ha de pujar o baixar, d’aquest es desplegarà una escala la qual es recolzarà en la *baranda de la finestra o balconada, i per aquesta es desplaçarà una plataforma aproximadament d’1,40m d’ample x 2,50 de llarg, en la qual es transportarà el material, comentar que el suport d’aquesta escala no comporta risc algun ja que va protegida amb rodes de plàstic.
Los servicios de elevación con elevador de muebles y materiales son

  • Fáciles
  • Limpios
  • Seguros
  • Muy prácticos
  • Económicos
  • Profesionales

Comments are closed